Noutăți

* Note, studii, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

Decizia CCR nr. 384/2018. Dispoziții din Legea pentru modificarea Legii administrației publice locale și a Legii privind Statutul aleșilor locali. Neconstituționalitate - 15.08.2018
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 679 din data de 6 august 2018, a fost publicată Decizia nr. 384/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate privind prevederile art. I pct. 2, pct. 3 fraza întâi teza întâi, pct. 4, pct. 9 fraza întâi teza întâi și pct. 10, precum și ale art. II pct. 1, pct. […]

Termenul de declarare a contestației la executare. Art. 715 alin. (1) punctul 3 teza a II-a CPC. Neconstituționalitate - 09.08.2018
Executarea silită reprezintă un termen ce produce anxietate pentru debitorul împotriva căruia aceasta se îndreaptă și, nu de puține ori, acesta se va sustrage sau va tergiversa întreaga fază finală a procesului civil. Problema supusă atenției în prezentul articol este dată de formularea textului de lege din cadrul articolului 715 alin. (1) punctul 3 CPC […]

Decizia CCR nr. 537/2018. Dispozițiile Legii manualului școlar. Neconstituționalitate - 07.08.2018
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 679 din data de 6 august 2018, a fost publicată Decizia nr. 537/2018 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii manualului școlar. Susținerile obiecției – se susține, în principal, că Legea manualului școlar încalcă principiul bicameralismului consacrat de art. 61 alin. (2) din Constituție, sub aspectul dualismului instituțional și funcțional, […]

CCR pendinte: art. 315 alin. (1) din vechiul Cod de procedură civilă - 07.08.2018
În data de 06.08.2018 s-a constituit un nou dosar (1238D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 315 alin. (1) din vechiul Cod de procedură civilă (cauza S.C. Orhideea Gardens S.R.L.). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control […]

Din nou despre subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor: remedii pentru neutralizarea efectelor nerespectării acquis-ului comunitar de către Curtea Constituțională a României - 06.08.2018
Constituția României: art. 146 lit. d) Legea nr. 656/2002: art. 29 alin. (1) lit. c) (Decizia nr. 418 din 19 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere […]

CCR pendinte: art. 169 alin. (1) lit. (d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă - 06.08.2018
În data de 30.07.2018 s-a constituit un nou dosar (1210D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 169 alin. (1) lit. (d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (cauza Rusu Gabriel). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în […]

CCR pendinte: art. 15 alin. (1) lit. (d) din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor - 03.08.2018
În data de 01.08.2018 s-a constituit un nou dosar (1219D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 15 alin. (1) lit. (d) din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (cauza Gavrilă Simona Cristina). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în […]

CCR pendinte: majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene (art. 489 din Codul fiscal) - 02.08.2018
În data de 01.08.2018 s-a constituit un nou dosar (1220D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 489 din Codul fiscal (cauza S.C. Timmobilia S.R.L.). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control de constituționalitate. Instanţa de trimitere este […]

CCR pendinte: art. 879 alin. (3) din Codul civil - 30.07.2018
În data de 30.07.2018 s-a constituit un nou dosar (1211D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 879 alin. (3) din Codul civil (cauza Kraiczar Catalina). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control de constituționalitate. Instanţa de trimitere […]

CCR pendinte: pierderea cetățeniei române prin retragere (art. 32 alin. (8) din Legea nr. 21/1991) - 30.07.2018
În data de 26.07.2018 s-a constituit un nou dosar (1193D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 32 alin. (8) din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române (cauza Hassem Hassan). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control de […]

Decizia CCR nr. 498/2018. Prelucrarea datelor cu caracter medical. Sintagma „sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului”. Neconstituționalitate - 27.07.2018
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 650 din data de 26 iulie 2018, a fost publicată Decizia nr. 498/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (2) și (3), precum și a sintagmei „sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului” din cuprinsul art. 280 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind […]

CCR pendinte: compunerea cancelariei prefectului (art. 30 alin. (2) din Legea nr. 340/2004) - 27.07.2018
În data de 11.07.2018 s-a constituit un nou dosar (1101D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului (cauza Danciu Ana-Maria). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui […]

CCR pendinte: art. 278 alin. (4) lit. (a) din Codul fiscal - 26.07.2018
În data de 25.07.2018 s-a constituit un nou dosar (1191D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 278 alin. (4) lit. (a) din Codul fiscal (cauza Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul […]

CCR pendinte: art. 38 alin. (6) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - 25.07.2018
În data de 23.07.2018 s-a constituit un nou dosar (1181D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 38 alin. (6) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (cauza Lușneac Constantin). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează […]

Decizia CCR nr. 387/2018. Vârsta de pensionare pentru femei. Neconstituționalitate - 24.07.2018
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 642 din data de 24 iulie 2018 a fost publicată Decizia nr. 387/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. […]