Noutăți

* Note, studii, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

CCR pendinte: dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului cu afecțiuni grave - 14.12.2018
În data de 10.12.2018 s-a constituit un nou dosar (2133D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 26 alin. (1) ind. (1) din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (cauza Avocatul Poporului). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în […]

CCR. Sesizare privind un conflict juridic de natură constituțională dintre PICCJ, pe de-o parte, și Parlamentul României, ICCJ și celelalte instanțe judecătorești, pe de altă parte. UPDATE: Punctul de vedere al Senatului. Amânare repetată a pronunțării - 13.12.2018
13 decembrie 2018: Curtea Constituțională a României a anunțat că Plenul Curții Constituționale, investit în temeiul dispozițiilor art.146 lit.e) din Constituție și ale art.11 alin.(1) pct.A lit.e), precum și ale art.34, art.35 și art.36 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere cererea de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre Ministerul Public […]

Decizia CCR nr. 682/2018. Prescrierea în cazul conflictului de interes sau stării de incompatibilitate. Neconstituționalitate - 13.12.2018
În Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1050 din data de 11 decembrie 2018, a fost publicata Decizia nr. 682/2018 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției […]

CCR pendinte: suspendarea dreptului de a primi vizite ca sancțiune disciplinară - 13.12.2018
În data de 10.12.2018 s-a constituit un nou dosar (2132D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 101 alin. (1) lit. (e) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (cauza Avocatul Poporului). Conform motorului de căutare de pe […]

Citatul zilei: Cadrul procesual specific excepţiei de neconstituţionalitate rezultă din încheierea de sesizare şi din motivarea scrisă a autorului, iar aceasta din urmă nu poate fi completată în faţa Curţii Constituţionale cu elemente noi - 12.12.2018

CSM. Decizia CCR nr. 685/2018 nu are incidenţă decât în ceea ce priveşte completele de 5 judecători, nu şi celelalte complete colegiale - 12.12.2018
Marți, 11 decembrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a publicat următorul mesaj, potrivit unui comunicat: „În legătură cu unele afirmaţii lansate în spaţiul public referitoare la efectele ce ar decurge din interpretarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 685 din 7 noiembrie 2018 în privinţa altor complete decât completele de 5 judecători de la Înalta Curte de […]

Neconstituționalitatea unor prevederi ref. excepția de neimpozitare. Excepție de neconstituționalitate respinsă - 11.12.2018
În Monitorul Oficial al României nr. 983 din 20 noiembrie 2018 a  fost publicată Decizia  Curții Constituționale din 25 septembrie 2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Autorul sesizării: Societatea MBL Computers – S.R.L. din București, într-un dosar aflat pe rolul Curții de Apel […]

CCR pendinte: art. 107 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - 11.12.2018
În data de 05.12.2018 s-a constituit un nou dosar (2080D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 107 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (cauza Sîrcu Vasile). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul […]

CCR. Dispoziții din Legea pentru punerea în aplicare a CPP, declarate constituționale - 07.12.2018
Joi, 6 decembrie 2018, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. d) din Constituția României, al art. 11 alin. (1) lit. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.4 alin.(2) din Legea nr.255/2013 pentru punerea în aplicare […]

CCR. Dispoziții din Legea privind securitatea naţională a României, neconstituționale - 07.12.2018
Joi, 6 decembrie 2018, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. d) din Constituția României, al art. 11 alin. (1) lit. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a sintagmei „ori altor asemenea interese ale ţării” cuprinsă în dispoziţiile art.3 […]

CCR pendinte: art. 13 din Legea nr. 407/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic - 07.12.2018
În data de 23.11.2018 s-a constituit un nou dosar (1900D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 407/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic (cauza Erk Alin). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control […]

CCR pendinte: începerea lichidării (art. 116 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței) - 06.12.2018
În data de 03.12.2018 s-a constituit un nou dosar (2059D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 116 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (cauza Mândra S.A.). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control de […]

CCR. Dispoziții din Legea pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, parțial neconstituționale - 05.12.2018
Miercuri, 5 decembrie 2018, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. d) din Constituția României, al art. 11 alin. (1) lit. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării […]

Neconstituționalitatea unor prevederi ref. nulitatea actelor de procedură penală. Excepție de neconstituționalitate respinsă - 05.12.2018
În Monitorul Oficial al României, nr. 991 din 22 noiembrie 2018 a fost publicată Decizia Curții Constituționale din 5 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. (1) din Codul de procedură penală.  Autorul sesizării: Tudorică Marin, într-un dosar aflat pe rolul Curții de Apel Ploiești – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie. […]

CCR pendinte: art. 169 ind. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - 05.12.2018
În data de 29.11.2018 s-a constituit un nou dosar (2028D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 169 ind. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (cauza Epure Gheorghe). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul […]