Noutăți

* Note, studii, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

CCR pendinte: art. 51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. UPDATE: dispozițiile din Constituție invocate - 26.04.2018
26.04.2018: În urma solicitării realizate în temeiul Legii nr. 544/2001, Înalta Curte de Casație și Justiție ne-a comunicat că autorul excepției a arătat că dispozițiile art. 51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 ar încălca drepturile prevăzute de art. 1 alin. (5) din Constituția României: Art. 1 (extras) – Statul român (5) În România, respectarea […]

CCR pendinte: art. 134 pct. (2) și art. 135 alin. (1) și (2) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social - 26.04.2018
În data de 24.04.2018 s-a constituit un nou dosar (593D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 134 pct. (2) și ale art. 135 alin. (1) și (2) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social (cauza Sindicatul Liber „Educația” Galați). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul […]

CCR pendinte: suspendarea activității operatorului economic pentru 30 de zile. UPDATE: dispozițiile din Constituție invocate - 25.04.2018
25.04.2018: În urma solicitării realizate în temeiul Legii nr. 544/2001, Judecătoria Sectorul 1 București ne-a comunicat că autorul excepției a arătat că dispozițiile art. 11 alin. (1) lit. (e) pct. (vii) din O.U.G. nr. 28/1999 ar încălca drepturile prevăzute de art. 53 alin. (2) din Constituția României: Art. 53 (extras) – Restrângerea exerciţiului unor drepturi […]

CCR pendinte: partajul prin buna învoială în cazul proprietății periodice și a altor feluri de coproprietate (art. 671 alin. (3) Cod civil) - 25.04.2018
În data de 24.04.2018 s-a constituit un nou dosar (596D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 671 alin. (3) din Codul civil (cauza Kassai Viorica-Ariana, Kassai Adalbert). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control de constituționalitate. Instanţa […]

CCR pendinte: sechestrul asupra bunurilor prezumate a fi ale debitorului (art. 732 alin. (4) CPC). UPDATE: dispozițiile din Constituție invocate - 24.04.2018
24.04.2018: În urma solicitării realizate în temeiul Legii nr. 544/2001, Tribunalul București ne-a comunicat că autorul excepției a arătat că dispozițiile art. 732 alin. (4) din Codul de procedură civilă ar încălca drepturile prevăzute de art. 44 din Constituția României: Art. 44 – Dreptul de proprietate privată (1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra […]

CCR pendinte: neacordarea indemnizațiilor la ieșirea la pensie (art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2017) - 23.04.2018
În data de 19.04.2018 s-a constituit un nou dosar (559D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (cauza Andrei Ciprian). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este […]

CCR pendinte: incompatibilitatea cu orice altă funcție publică sau privată a membrului Corpului diplomatic şi consular al României - 20.04.2018
În data de 18.04.2018 s-a constituit un nou dosar (545D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 49 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României (cauza Marin (Cajal) Irina Sanda). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție […]

CCR. Obiecție de neconstituționalitate asupra Legii pentru aprobarea OUG privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică, admisă - 19.04.2018
Joi, 19 aprilie 2018, Curtea Constituțională a României a luat în dezbatere două obiecții de neconstituționalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică” prin transformare, prima formulată de un număr de 61 de […]

CCR. Obiecție de neconstituționalitate ref. modificarea Statutului judecătorilor și procurorilor, admisă - 19.04.2018
Joi, 19 aprilie 2018, Curtea Constituțională a României a luat în dezbatere două obiecții de de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor, prima obiecție formulată de un număr de 89 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România, […]

CCR pendinte: art. 194 lit. (a) din Codul de procedură civilă (elementele de identificare ale părților în cererea de chemare în judecată) - 19.04.2018
În data de 10.04.2018 s-a constituit un nou dosar (503D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 194 lit. (a) din Codul de procedură civilă (cauza Todoran Lucian). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control de constituționalitate. Instanţa […]

CCR pendinte: posibilă neconstituționalitate a dispozițiilor art. 339 alin. (5) CPP. UPDATE: respingere în raport cu criticile formulate - 18.04.2018
18 aprilie 2018: Curtea Constituțională declară: Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Liliana Teodoriu în Dosarul nr. 719/39/2015*/a1 al Curţii de Apel Suceava – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi constată că dispoziţiile art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. Definitivă şi […]

CCR pendinte: art. 13 alin. (4) din O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic - 18.04.2018
În data de 16.04.2018 s-a constituit un nou dosar (534D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 13 alin. (4) din O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic (cauza Curtea de Apel Bucureşti, din oficiu). Conform motorului de căutare de pe […]

CCR pendinte: art. 33 alin. (2) și art. 35 alin. (2) din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin - 17.04.2018
În data de 11.04.2018 s-a constituit un nou dosar (504D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 33 alin. (2) și ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin (cauza Grup Feroviar Român S.A. ). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta […]

CCR pendinte: posibilitatea obligării inculpatului – în cazul în care va fi găsit vinovat – la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității. UPDATE: dispozițiile din Constituție invocate - 16.04.2018
16.04.2018: În urma solicitării realizate în temeiul Legii nr. 544/2001, Curtea de Apel Cluj ne-a comunicat că autorul excepției a arătat că dispozițiile art. 378 alin. (3) din Codul de procedură penală ar încălca drepturile prevăzute de art. 1 alin. (1), (3) și (5), art. 11 alin. (1) și (2), art. 20 alin. (1) și […]

CCR pendinte: suspendarea de drept a contractului individual de muncă (art. 50 alin. (1) lit. (i) din Codul muncii) - 16.04.2018
În data de 11.04.2018 s-a constituit un nou dosar (505D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 50 alin. (1) lit. (i) din Codul muncii (cauza Suto Zoltan). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control de constituționalitate. Instanţa […]