Noutăți

* Note, studii, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

Contestația în anulare împotriva hotărârilor instanţelor de apel care nu pot fi atacate cu recurs. Constituționalitate - 31.08.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din data de 20 august 2015 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 483/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată din oficiu de către Curtea de Apel Craiova – Secția […]

Impozitul pe teren pentru contribuabilii persoane juridice privind terenuri amplasate în intravilan, înregistrate la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii. Constituționalitate - 25.08.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din data de 19 august 2015 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 503/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (5^1) şi (5^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Societatea ”Panserv” – S.R.L. din […]

Receptarea dreptului Uniunii Europene prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României. Selecţie decizii pronunţate şi publicate în perioada 1 ianuarie 2014 – 30 iunie 2015 - 24.08.2015
1. Supremația Constituției asupra întregii ordini juridice naționale. Stabilind, prin propunerea de revizuire a Constituției, că dreptul Uniunii Europene se aplică fără nicio circumstanțiere în cadrul ordinii juridice naționale, nedistingând între Constituție și celelalte legi interne, echivalează cu plasarea Legii fundamentale într-un plan secund față de ordinea juridică a Uniunii Europene. Neconstituționalitate în raport de […]

Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor electorale. Constituționalitate - 23.08.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din data de 18 august 2015 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 436/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. (1) lit. a) şi d) din Codul penal şi ale Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate […]

Admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se examinează de către instanță, în camera de consiliu, fără citarea părților. Inadmisibilitate - 19.08.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din data de 11 august 2015 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 512/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Costel Ghiță într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Buzău […]

Refuzarea ajutorului public judiciar în materie civilă. Constituționalitate - 17.08.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din data de 11 august 2015 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 433/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată […]

Dobânzi și penalități datorate pentru anumite creanțe fiscale. Constituționalitate - 11.08.2015
În Monitorul Oficial al României nr. 589 din data de 5 august 2015 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 344/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Excepția de […]

Soluţionarea plângerilor de către judecătorul de cameră preliminară fără participarea părților și a procurorului. Inadmisibilitate - 09.08.2015
În Monitorul Oficial al României nr. 552 din data de 24 iulie 2015 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 395/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Ion Niţă într-un dosar aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti […]

Termenul de prescripţie al dreptului la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor. Constituţionalitate - 06.08.2015
În Monitorul Oficial al României nr. 567 din data de 29.07.2015 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 435/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Stela Olaru […]

Suspendarea de drept a procedurii de executare silită. Constituţionalitate - 02.08.2015
În Monitorul Oficial al României nr. 565 din data de 29.07.2015 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr.  477/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare. Excepţia de neconstituţionalitate a fost […]

Titularii căii de atac împotriva sentinţei prin care instanţa se pronunţă asupra acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Inadmisibilitate - 21.07.2015
În Monitorul Oficial al României nr. 521 din data de 13 iulie 2015 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 407/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488 alin. (1) din Codul de procedură penală. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată din oficiu de către Curtea de Apel București – Secția I penală. […]

Stabilirea despăgubirilor pentru expropriere, prevăzute de Legea nr. 255/2010, în funcție de data raportului de expertiză. Neconstituționalitate - 20.07.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din data de 15 iulie 2015 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 380/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi […]

Dobândirea poziției procesuale de reclamant de către cel chemat în judecată. Constituționalitate - 19.07.2015
În Monitorul Oficial al României nr. 521 din data de 13 iulie 2015 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 411/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 din Codul de procedură civilă. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Lică Androne într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a V-a […]

Arest preventiv pentru infracțiunea de trafic de stupefiante. Neconstituționalitate - 16.07.2015
Plenul Curții Constituționale s-a reunit în ședința de joi, 16 iulie 2015, pentru a soluționa excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune intenţionată contra […]

Compatibilitatea funcției de verificare a legalităţii netrimiterii în judecată cu funcția de judecată. Neconstituționalitate - 16.07.2015
Plenul Curții Constituționale s-a reunit în ședința de joi, 16 iulie 2015, pentru a soluționa excepția de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală, conform cărora „În desfăşurarea aceluiaşi proces penal, exercitarea unei funcţii judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte funcţii judiciare, cu excepţia celei prevăzute […]