Noutăți

* Note, studii, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

Curtea de Apel București a suspendat alegerile pentru CSM și a sesizat CCR - 29.04.2016
Vineri, 29 aprilie 2016, Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania a dat publicitatii urmatorul comunicat: ”Curtea de Apel Bucuresti a admis azi, 29 aprilie 2016, cererea formulata de Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania de suspendare a hotararii Consiliului Superior al Magistraturii privind alegerea a numai sase membri pentru viitorul Consiliu. Curtea a decis, de […]

Judecătorii au acționat în judecată CSM și cer sesizarea CCR - 27.04.2016
Miercuri, 27 aprilie 2016, Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania a dat publicitatii urmatorul comunicat: ”Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania si Forumul Judecatorilor din Romania au chemat in judecata Consiliul Superior al Magistraturii, in data de 26 aprilie 2016, pentru a anula hotararea prin care s-a declansat procedura de alegere pentru numai sase membri ai […]

Dispoziții ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, declarate neconstituționale - 20.04.2016
Marți, 19 aprilie 2016, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu următorul conținut: „Procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţistului se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor“, potrivit unui comunicat al […]

Întrebare preliminară cu privire la conformitatea unei dispoziții dintr-o directivă cu o dispoziție din Cartă citită în lumina CEDO - 19.04.2016
Judecătorul olandez se întreabă cu privire la luarea în custodie publică (C-18/16) Situația de fapt: 1. spațiul de libertate, securitate și justiție; 2. controlul la frontiere; 3. resortisant al unei țări terțe a fost plasat în custodie publică în temeiul unei dispoziții dintr-o directivă; 4. resortisanul are dreptul de a rămâne într-un stat membru până […]

Neconstituționalitate. Dispoziții privind răspunderea materială a militarilor - 18.04.2016
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 286 din data de 15 aprilie 2016 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 34/2016 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată într-un dosar al Curţii de Apel […]

Unele precizări privind calea de atac împotriva sechestrului dispus în faza de judecată a apelului, în lumina principiilor statuate în Deciziei nr. 24 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) CPP - 17.04.2016
  Prin Decizia nr. 24 din 20 ianuarie 2016, forul nostru de contencios constituțional a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului şi a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală care nu permite şi contestarea luării măsurii asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară […]

România la CEDO: cauza pendinte BEN EZRA. Fapte de agresiune, prescripție, înregistrarea conversațiilor, arhivarea înregistrărilor și articolul 8 CEDO - 17.04.2016
Secția a patra Cererea nr. 21691/15 Simon BEN EZRA împotriva României introdusă în 24 aprilie 2015 și comunicată în 14 martie 2016 1. Situația de fapt (precum este redată de către reclamant, rezumată de Curte și tradusă de noi): Reclamantul, domnul Simon Ben Ezra, este cetățean israeliano-olandez, născut în 1952, și locuiește în Afula (Israel). […]

Neconstituționalitate. Lipsa unei căi de atac separate împotriva luării măsurii asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată - 13.04.2016
* A se vedea și dezbaterea Anticamera judecății penale: Camera Preliminară În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 276 din data de 12 aprilie 2016 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 24/2016 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală. Excepţia de neconstituţionalitate a fost […]

Interceptările. Argumente cu privire la incidenţa Deciziei nr. 51/2016 a Curţii Constituţionale în privinţa probelor administrate în condiţiile art. 142 alin. (1) CPP - 12.04.2016
Recenta Decizie a Curţii Constituţionale a stârnit, cum era de aşteptat, numeroase discuţii cu privire la validitatea probelor administrate până la momentul publicării acesteia în Monitorul Oficial. Sunt opinii potrivit cărora interceptările utilizate ca probe până la închiderea procedurii de cameră preliminară, rămân valide, întrucât ar fi vorba de o nulitate relativă, iar aceasta nu poate […]

Liberarea condiţionată în cazul detenţiunii pe viaţă. Constituţionalitate - 12.04.2016
În Monitorul Oficial al României nr. 259 din data de 06 aprilie 2016 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 6 din 14 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 99 alin. (1) lit. a) din Codul penal. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Ion Fane Boroş într-un dosar aflat pe […]

Controverse și analize după Decizia CCR nr. 51/2016 - 05.04.2016
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: „Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Nalini Ziya, Nalini Noori și Hosseini Seyed Mehdi în Dosarul nr. 52. 586/3/2011* al Tribunalului București – Secţia I penală și constată că sintagma «ori de alte organe specializate ale statului» din cuprinsul dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Codul de Procedură Penală […]

Postuniversitaria. ELSA Suceava, tradiţie la CCR - 04.04.2016
Universitatea „Ştefan cel Mare”, alături de ELSA Suceava, sub coordonarea conf. dr. Ignătescu Camelia, a menţinut tradiţia, organizând şi anul acesta stagiul de practică la Curtea Constituţională a României, în perioada 7-20 martie 2016, potrivit unui comunicat, dat publicității sâmbătă, 2 aprilie 2016. Departamentul STEP al organizaţiei studenţeşti a oferit şansa studenţilor de a lua […]

Intervenirea împăcării până la citirea actului de sesizare. Constituționalitate - 04.04.2016
În Monitorul Oficial al României nr. 182 din data de 10 martie 2016 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 18 din 19 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de instanţa de judecată, din oficiu, şi […]

Neconstituționalitate. Renunţarea la urmărirea penală de către procuror, fără încuviințarea instanţei de judecată - 04.04.2016
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 240 din data de 31 martie 2016 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 23/2016 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de procedură penală. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată într-un dosar al Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin și vizează revederile art. 318 […]

Consecințele constatării neconstituționalității dispozițiilor art. 20 alin. (1), teza privitoare la antecontracte, din Legea nr. 17/2014 - 03.04.2016
Legea nr. 17/2014[1] privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului („Legea nr. 17/2014”) a intrat în vigoare la data de […]