Noutăți

* Note, studii, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

CCR pendinte: exercitarea fără drept a atribuțiilor de preot (art. 23 alin. (4) din Legea nr. 489/2006) - 19.07.2018
În data de 29.06.2018 s-a constituit un nou dosar (1005D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (cauza Vatră Giorgică). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție […]

CCR. Prevederile ref. interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria, constituționale în măsura unei anumite interpretări - 18.07.2018
Miercuri, 18 iulie 2018, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. d) din Constituţia României, al art. 11 alin. (1) lit. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a pronunțat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil, […]

CCR. Obiecție de neconstituționalitate ref. modificarea Statutului magistraților, respinsă - 18.07.2018
Miercuri, 18 iulie 2018, Curtea Constituțională a României a luat în discuție obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 2 alin. (3)], pct. 4 [cu referire la art. 3 alin. (11)], pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (l) și (2)], pct. 8 [cu referire la art. 6 […]

Sesizare de neconstituționalitate ref. Legea privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții SA. UPDATE: Sesizarea, admisă - 18.07.2018
18 iulie 2018: Curtea Constituțională a României a luat în discuție obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții SA și pentru modificarea unor acte normative, ca urmare a sesizărilor formulate de un număr de 51 de deputați aparținând grupurilor parlamentare al Uniunii Salvați România și al Partidului Mișcarea Populară […]

CCR. Obiecție de neconstituționalitate ref. modificarea Legii de organizare a CSM, respinsă - 18.07.2018
Marți, 17 iulie 2018, Plenul Curții Constituționale a României a luat în discuție obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, obiecție formulată de un număr de 90 de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și de către […]

CCR. Obiecție de neconstituționalitate ref. modificarea statutului aleșilor locali, admisă - 18.07.2018
Marți, 17 iulie 2018, Plenul Curții Constituționale a României a luat în discuție obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, obiecție formulată de un număr de 74 de deputați și 6 senatori, potrivit unui comunicat. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia […]

CCR. Obiecție de neconstituționalitate ref. modificarea unor acte din domeniul educației, admisă - 18.07.2018
Marți, 17 iulie 2018, Curtea Constituțională a României a luat în discuție obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolul unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (l)] și 3 [cu referire la art. 2541 alin. (21)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, art. I pct. l [cu referire la art. […]

CCR pendinte: calcularea impozitului pentru clădirile nerezidențiale (art. 458 alin. (4) din Codul fiscal). UPDATE: dispozițiile din Constituție invocate - 18.07.2018
18.07.2018: În urma solicitării realizate în temeiul Legii nr. 544/2001, Tribunalul Iași mi-a comunicat că autorul excepției a arătat că dispozițiile art. 458 alin. (4) din Codul fiscal ar încălca drepturile prevăzute de art. 16 alin. (1) și art. 56 alin. (2) din Constituția României: Art. 16 (extras) – Egalitatea în drepturi (1) Cetăţenii sunt […]

CCR pendinte: pensionarea anticipată a judecătorilor și procurorilor (art. 83 ind. (1) din Legea nr. 303/2004) - 18.07.2018
În data de 17.07.2018 s-a constituit un nou dosar (1143D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 83 ind. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (cauza Ciofu loan). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui […]

Sintagma „sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului” din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii, neconstituţională - 17.07.2018
Marţi, 17 iulie 2018, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (2) şi (3) şi art. 280 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepție ridicată direct de Avocatul Poporului, potrivit unui comunicat al CCR. Cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a admis excepţia […]

CCR pendinte: art. 55 ind. (1) alin. (8) din Legea nr. 254/2013 (data de la care începe să se calculeze compensarea) - 17.07.2018
În data de 02.07.2018 s-a constituit un nou dosar (1017D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 55 ind. (1) alin. (8) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (cauza Stancu Gheorghe). Conform motorului de căutare de pe […]

CCR pendinte: art. 75 alin. (11) din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale (soluționarea contestației) - 16.07.2018
În data de 05.07.2018 s-a constituit un nou dosar (1038D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 75 alin. (11) din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale (cauza Bodea Raluca Georgiana). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție […]

CCR pendinte: imposibilitatea punerii în mișcare a acțiunii penale atunci când fapta nu este prevăzută de legea penală (art. 16 alin. (1) lit. (b) CPP) - 12.07.2018
În data de 05.07.2018 s-a constituit un nou dosar (1049D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. (b) teza I din Codul de procedură penală (cauza Poteraș Leonard Ionuț). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul […]

CCR pendinte: cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului (art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2010) - 12.07.2018
În data de 11.07.2018 s-a constituit un nou dosar (1094D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (cauza Negrea Carmen). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție […]

Decizia CCR nr. 354/2018. Contestarea luării de către instanță a măsurii valorificării bunurilor mobile sechestrate. Neconstituționalitate - 11.07.2018
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 579 din data de 09 iulie 2018, a fost publicată Decizia nr. 354/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2523 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală. Art. 2523 alin. (3) Asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate, precum și cu privire la cererile prevăzute la alin. […]