Noutăți

* Note, studii, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

Ședința CCR din 18 decembrie 2014 - 18.12.2014
La data de 18 decembrie 2014, începând cu ora 09:00, Curtea Constituțională se reunește în ședință de judecată. :: Lista de ședință pentru astăzi :: Programarea ședințelor de judecată Puteți urmări LIVE ședința pe website-ul Curții Constituționale sau chiar în această pagină.

Prevederi ale Legii pentru modificarea Codului muncii. Obiecție de neconstituționalitate respinsă - 17.12.2014
Plenul Curții Constituționale s-a întrunit în ședința de miercuri, 17 decembrie 2014, pentru a soluționa obiecția de neconstituționalitate a unor prevederi ale Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Soluția: cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate şi a constatat că prevederile dispoziţiilor art. I pct. 3 cu referire la art. […]

Legea privind aprobarea OUG pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală. Obiecție de neconstituționalitate admisă - 17.12.2014
Plenul Curții Constituționale s-a întrunit în ședința de miercuri, 17 decembrie 2014, pentru a soluționa obiecția de neconstituționalitate a prevederilor Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală. Soluția: a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală sunt neconstituţionale. Parlamentul, în temeiul […]

Ședința CCR din 17 decembrie 2014 - 17.12.2014
La data de 17 decembrie 2014, începând cu ora 09:00, Curtea Constituțională se reunește în ședință de judecată. :: Lista de ședință pentru astăzi :: Programarea ședințelor de judecată Puteți urmări LIVE ședința pe website-ul Curții Constituționale sau chiar în această pagină.

Conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Excepție de neconstituționalitate admisă - 16.12.2014
Plenul Curții Constituționale s-a reunit în ședința de marți, 16 decembrie 2014, pentru a soluționa excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal. Soluția: cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate şi a constatat că sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice” din cuprinsul dispozițiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională. […]

Asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice. Excepție de neconstituționalitate respinsă - 16.12.2014
Plenul Curții Constituționale s-a reunit în ședința de marți, 16 decembrie 2014, pentru a soluționa excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Soluția: cu majoritate de […]

Carte nouă: Excepțiile procesuale în noul Cod de procedură civilă | Alexandru Suciu - 15.12.2014

Plata indemnizațiilor de șomaj. Excepție de neconstituționalitate respinsă - 14.12.2014
În Monitorul Oficial al României nr. 824 din data de 12 noiembrie 2014 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 480 din 23 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Excepția de neconstituționalitate a fost […]

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Excepție de neconstituționalitate respinsă - 10.12.2014
În Monitorul Oficial al României nr. 820 din data de 11 noiembrie 2014 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 452 din 16 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) şi art. 259 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. […]

23 de ani de la adoptarea Constituției României - 09.12.2014
Curtea Constituțională a României a anunțat luni, 8 decembrie 2014, că sărbătorește 23 de ani de la adoptarea Constituției României. Legea fundamentală, în forma sa iniţială, a fost adoptată în şedinţa Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, fiind publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991 şi a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin […]

Misiunea de evaluarea a CE, în vizită la Curtea Constituțională - 09.12.2014
Curtea Constituțională a României a dat publicității luni, 8 decembrie 2014, un comunicat cu privire la vizita unei delegații europene, efectuată în cadrul misiunii de evaluare a Comisiei Europene, în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare. În cadrul întâlnirii au avut loc discuţii pe teme privind jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la: dispoziţiile legale din materia legii penale şi a legii procesual […]

Ședința CCR din 9 decembrie 2014 - 09.12.2014
La data de 9 decembrie 2014, începând cu ora 09:00, Curtea Constituțională se reunește în ședință de judecată. :: Lista de ședință pentru astăzi :: Programarea ședințelor de judecată Puteți urmări LIVE ședința pe website-ul Curții Constituționale sau chiar în această pagină.

Scutirea de impozit a persoanelor cu handicap. Excepție de neconstituționalitate admisă - 08.12.2014
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din data de 8 decembrie 2014 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 681/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată într-un dosar al Tribunalului Cluj […]

Soluţionarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară. Excepție de neconstituționalitate admisă - 08.12.2014
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din data de 5 decembrie 2014 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 599/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. f) şi art. 341 alin. (5)-(8) din Codul de procedură penală. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată într-un dosar al […]

Mandatul membrilor Consiliului de Mediere. Excepție de neconstituționalitate admisă - 07.12.2014
Prin Legea nr. 115/2012 care viza cateva modificari ale Legii medierii, printre altele, la art. I la pct. 4 se prevede ca „(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi prin vot direct si secret de mediatorii cu drept de vot, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare […]