Noutăți

* Note, studii, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

CCR pendinte: obținerea calificativului „bine” – condiție pentru participarea la concursul privind ocuparea unui post vacant de ofițer - 20.02.2019
În data de 18.02.2019 s-a constituit un nou dosar (359D/2019) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 27 ind. (45) lit. (d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (cauza Sindicatul Național al Agenților de Poliție-Biroul Teritorial-Poliția de Frontieră Galați). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul […]

Prescripția dreptului de a cere executarea silită a creanțelor fiscale. CCR-respingere - 19.02.2019
În Monitorul Oficial al României nr. 111 din 13 februarie 2019 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 669 din 15 noiembrie 2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Dispozițiile legale criticate pentru neconstituționalitate  Art. 30 alin. (3) Executarea se face în condițiile prevăzute […]

CCR pendinte: modificarea cotei de contribuţie la fondul de pensii (art. II din O.U.G. nr. 82/2017) - 18.02.2019
În data de 21.01.2019 s-a constituit un nou dosar (146D/2019) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. II din O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (cauza Sandu Nicoleta-Monica). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui […]

CCR pendinte: art. I pct. (102) din O.G. nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - 15.02.2019
În data de 13.02.2019 s-a constituit un nou dosar (331D/2019) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. I pct. (102) din O.G. nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (cauza Tender S.A.). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar […]

Neaudierea inculpatului cu ocazia revocării măsurii preventive a controlului judiciar. CCR-respingere - 14.02.2019
În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 33 din 11 ianuarie 2019, a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 576/2018 referitoarea la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 242 alin. (41) din Codul de procedură penală. Dispoziții legale criticate pentru neconstituționalitate Au fost criticate dispozițiile art. 242 alin. (41) Cod procedură penală: Art. 242 alin. […]

CCR pendinte: art. 63 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor - 14.02.2019
În data de 13.02.2019 s-a constituit un nou dosar (326D/2019) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 63 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (cauza Petcu Radu Cătălin). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul […]

CCR. Sesizare de neconstituționalitate ref. art. 281 alin. 4 lit. a) C. proc. pen. privind nulităţile absolute, admisă - 13.02.2019
Miercuri, 13 februarie 2019, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art. 281 alin. 4 lit. a) din Codul de procedură penală, raportate la art. 281 alin. 1 lit. f) din același act normativ, potrivit unui comunicat. Art. 281 Cod de procedură penală (Nulităţile absolute) alin. (4): Încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. […]

CCR. Sesizare de neconstituționalitate ref. art. 174 alin. 1 C. proc. pen. privind neaplicarea cazurilor de incompatibilitate specialistului care funcționează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora, admisă - 13.02.2019
Miercuri, 13 februarie 2019, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 174 alin. 1 şi art. 282 alin. 1 din Codul de procedură penală, potrivit unui comunicat. Art. 174 Cod de procedură penală (Incompatibilitatea expertului) alin. 1: Persoana aflată în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 64 nu poate […]

CCR. Sesizare de neconstituționalitate a dispozițiilor din Regulamentul Camerei Deputaților, respinsă - 13.02.2019
Miercuri, 13 februarie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.c) din Constituția României, al art. 11 alin.(1) lit. A. c) şi al art.27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții Constituţionale, a luat în dezbatere sesizarea referitoare la neconstituționalitatea dispozițiilor „art. 13 alin. (1), (6), și (7), art. 19 alin. (1), art. […]

CCR pendinte: art. 2512 și art. 2513 din Codul civil (Curtea de Apel Cluj, din oficiu) - 12.02.2019
În data de 28.01.2019 s-a constituit un nou dosar (196D/2019) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 2512 și ale art. 2513 din Codul civil (cauza Curtea de Apel Cluj, din oficiu). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care aceste dispoziții formează obiectul unui […]

Termenul de emitere a ordinului de protecție. Excepție de neconstituționalitate respinsă - 12.02.2019
În Monitorul Oficial al României nr. 105 din 11 februarie 2018 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 826 din 11 decembrie 2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 174/2018 privind […]

CCR pendinte: art. 651 teza II din Codul civil - 12.02.2019
În data de 30.01.2019 s-a constituit un nou dosar (233D/2019) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 651 teza II din Codul civil (cauza Băleanu Emilia Ana). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control de constituționalitate. Instanţa de […]

CCR pendinte: menționarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul în cuprinsul cererii (art. 470 alin. (1) lit. (c) CPC) - 11.02.2019
În data de 07.02.2019 s-a constituit un nou dosar (291D/2019) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 470 alin. (1) lit. (c) din Codul de procedură civilă (cauza Knox Vianne). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control de […]

CCR pendinte: emiterea ordonanței pentru clasare sau renunțare la urmărire (art. 327 lit. (b) din CPP) - 08.02.2019
În data de 06.02.2019 s-a constituit un nou dosar (285D/2019) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 327 lit. (b) din Codul de procedură penală (cauza Marin Marian). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control de constituționalitate. Instanţa […]

CCR pendinte: contribuția individuală obligatorie a avocaților la sistemul intern de pensii. UPDATE: dispozițiile din Constituție invocate - 07.02.2019
07.02.2019: În urma solicitării realizate în temeiul Legii nr. 544/2001, Curtea de Apel Cluj ne-a comunicat că autorul excepției a arătat că dispozițiile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, ar încălca drepturile prevăzute de art.16 alin. (1) și art. 56 alin. […]