Noutăți

* Note, studii, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

CCR pendinte: art. 1 alin. (1) teza finală din O.U.G. nr. 52/2017 (nivelul dobânzii în cazul restituirii sumelor) - 21.11.2018
În data de 16.11.2018 s-a constituit un nou dosar (1807D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 1 alin. (1) teza finală din O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de […]

CCR. Dispoziții ale Legii privind achizițiile publice, neconstituționale - 20.11.2018
Marți, 20 noiembrie 2018, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. d) din Constituția României, al art. 11 alin. (1) lit. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 și ale art. 167 alin. (1) […]

CCR. Legea privind protecția datelor în procesul penal, constituțională - 20.11.2018
Marți, 20 noiembrie 2018, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. a) teza întâi din Constituție și al art. 11 alin. (1) lit. A. a) și art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecția de neconstituționalitate a Legii privind […]

Neconstituționalitatea unor prevederi ref. procesul de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. Excepție de neconstituționalitate respinsă - 20.11.2018
În Monitorul Oficial al României, nr. 956 din 13 noiembrie 2018 a fost publicată Decizia Curții Constituționale din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 pct. 2 și art. 35 alin. (1) și (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor […]

CCR pendinte: încetarea de drept a raportului de serviciu (pensionare) - 20.11.2018
În data de 15.11.2018 s-a constituit un nou dosar (1802D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 98 alin. (1) lit. (d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (cauza Curtea de Apel Craiova -recurent reclamant). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este al doilea dosar în […]

CCR pendinte: radierea din evidenţă a experţilor tehnici judiciari - 19.11.2018
În data de 05.11.2018 s-a constituit un nou dosar (1724D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 38 alin. (2) teza II din O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară (cauza Dunăreanu Mihail). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în […]

CCR pendinte: art. 44 alin. (1) pct. (11) din Legea nr. 153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - 16.11.2018
În data de 08.11.2018 s-a constituit un nou dosar (1745D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 44 alin. (1) pct. (11) din Legea nr. 153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (cauza Chivu loana, Cocolas Aurelia Liliana și alți 14). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, […]

CCR pendinte: art. 58 ind. (1) alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere - 15.11.2018
În data de 12.11.2018 s-a constituit un nou dosar (1771D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 58 ind. (1) alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (cauza Rompit Impex S.R.L.). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este […]

CCR. Sesizare privind un conflict juridic de natură constituțională dintre PICCJ, pe de-o parte, și Parlamentul României, ICCJ și celelalte instanțe judecătorești, pe de altă parte. UPDATE: Punctul de vedere al Comisiei pentru constituţionalitate a Senatului. Cerere de amânare admisă - 14.11.2018
14 noiembrie 2018: Curtea Constituțională a României a anunțat că Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul dispozițiilor art. 146 lit. e) din Constituție și ale art. 11 alin. (1) pct. A lit. e), precum și ale art. 34, art. 35 și art. 36 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, având pe […]

Măsurile privind încadrarea absolvenților promoțiilor 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională. Excepție de neconstituționalitate respinsă - 14.11.2018
În Monitorul Oficial al României nr. 949 din 9 noiembrie 2018, a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 424 din 21 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților promoțiilor 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de apărare […]

CCR pendinte: participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate - 14.11.2018
În data de 12.11.2018 s-a constituit un nou dosar (1776D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 219 alin. (3) lit. (e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (cauza Moraru Claudiu lonuț, Budără Adriana). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care […]

CCR pendinte: limitele speciale ale pedepsei în caz de recidivă postexecutorie (art. 43 alin. (5) Cod penal) - 13.11.2018
În data de 09.11.2018 s-a constituit un nou dosar (1753D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 43 alin. (5) din Codul penal (cauza Ghinea Marius Liviu). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este al doilea dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control de constituționalitate, celălalt […]

CCR pendinte: art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare - 12.11.2018
În data de 30.10.2018 s-a constituit un nou dosar (1677D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (cauza Gheorghiță Corneliu Marian). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează […]

CCR pendinte: art. 229 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 - 09.11.2018
În data de 30.10.2018 s-a constituit un nou dosar (1678D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 229 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (cauza Mușat Victor). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în […]

CCR pendinte: prezumția legală a autorității de lucru judecat (art. 1200 pct. (4) din vechiul Cod civil) - 08.11.2018
În data de 01.11.2018 s-a constituit un nou dosar (1695D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 1200 pct. (4) din vechiul Cod civil (cauza Moise Mircea, Valorificare Creanțe S.R.L.). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control de […]