Noutăți

* Note, studii, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

CCR. Dispozițiile CPP ref. imposibilitatea atacării cu recurs a hotărârilor pronunțate ca urmare a admiterii acordului de recunoaștere a vinovăției, neconstituționale - 20.09.2018
Joi, 20 septembrie 2018, Curtea Constituțională a României a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 434 alin. (2) lit. g) din Codul de procedură penală, având următorul cuprins: „Nu pot fi atacate cu recurs în casaţie: […] g) hotărârile pronunţate ca urmare a admiterii acordului de recunoaştere a vinovăţiei”, potrivit unui comunicat. […]

Sesizare de neconstituționalitate ref. modificarea Legii administrației publice locale. UPDATE: Sesizarea, admisă - 20.09.2018
20 septembrie 2018: Curtea Constituțională a României a luat în dezbatere obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, obiecție formulată Președintele României, potrivit unui comunicat. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, […]

CCR pendinte: art. 269 alin. (1) din Codul penal (favorizarea făptuitorului) - 20.09.2018
În data de 13.09.2018 s-a constituit un nou dosar (1311D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 269 alin. (1) din Codul penal (cauza Filipescu Dănuț). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este al doilea dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control de constituționalitate, celălalt dosar […]

Sesizare de neconstituționalitate ref. modificarea Legii privind medierea și organizarea profesiei de mediator. UPDATE: Sesizarea, admisă. Reacția CM - 19.09.2018
19 septembrie 2018: Consiliul de Mediere a dat publicității următorul comunicat, semnat de Mugur Bogdan Mitroi, președinte, alături de Zeno Daniel Șuștac, vicepreședinte, Gabriela Ichim, Anca Iacob și Ion Dedu, membri ai Comisiei Permanente, și Mihai Munteanu, membru al CM: „Dragi colegi mediatori, Consiliul de Mediere, întrunit în ședință extraordinară în data de 19 septembrie 2018, a […]

Sesizare de neconstituționalitate ref. modificarea Legii privind bunurile proprietate publică. UPDATE: Sesizarea, admisă - 19.09.2018
19 septembrie 2018: Curtea Constituțională a României a luat în discuție obiecția de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr.v213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău, obiecție formulată de Președintele României, potrivit unui […]

CCR pendinte: începutul termenului în care se poate formula contestația la executarea silită (art. 715 alin. (1) pct. (1) CPC) - 19.09.2018
În data de 18.09.2018 s-a constituit un nou dosar (1323D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 715 alin. (1) pct. (1) din Codul de procedură civilă (cauza Andrei Marinela). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este al doilea dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control […]

Sesizare de neconstituționalitate ref. constituirea unei Comisii parlamentare de anchetă, respinsă - 18.09.2018
Marți, 18 septembrie 2018, Curtea Constituțională a României a luat în dezbatere sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 31/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protecție și Pază în activitatea unor partide politice și în activitatea unor lideri ai acestor […]

Sesizare de neconstituționalitate ref. modificarea Legii privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. UPDATE: Sesizarea, admisă - 18.09.2018
Marți, 18 septembrie 2018, Curtea Constituțională a României a luat în dezbatere obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, obiecție formulată de Președintele României, potrivit unui comunicat. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate […]

CCR pendinte: obligaţie prezentare la serviciul de probaţiune pe durata termenului de supraveghere (art. 85 alin. (1) lit. (a) și art. 87 Cod penal). UPDATE: dispozițiile din Constituție invocate - 18.09.2018
18.09.2018: În urma solicitării realizate în temeiul Legii nr. 544/2001, Judecătoria Piatra Neamț ne-a comunicat că autorul excepției a arătat că dispozițiile art. 85 alin. (1) lit. (a) şi art. 87 Cod penal ar încălca drepturile prevăzute de art. 1 alin. (5), art. 20, art. 25, art. 26, art. 41 și art. 53 din Constituția […]

CCR pendinte: art. 456 și 458 CPP (instanța competentă revizuire). UPDATE: dispozițiile din Constituție invocate - 17.09.2018
17.09.2018: În urma solicitării realizate în temeiul Legii nr. 544/2001, Judecătoria Sectorul 2 București ne-a comunicat că autorul excepției a arătat că dispozițiile art. 456 alin. (1) şi art. 458 teza I Cod procedură penală ar încălca drepturile prevăzute de art. 1 alin. (5), art. 11, art. 16, art. 20, art. 21, art. 23, art. […]

CCR pendinte: art. 194 pct. (13) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale - 12.09.2018
În data de 10.09.2018 s-a constituit un nou dosar (1305D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 194 pct. (13) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale (cauza Societatea Națională de Transport Gaze Naturale – Transgaz S.A.). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este […]

CCR pendinte: art. 211 lit. (c) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social - 11.09.2018
În data de 31.08.2018 s-a constituit un nou dosar (1280D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 211 lit. (c) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social (cauza Societatea Națională de Radiocomunicații S.A.). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul […]

CCR pendinte: Legea nr. 263/2010 (baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale). UPDATE: dispozițiile din Constituție invocate - 10.09.2018
10.09.2018: În urma solicitării realizate în temeiul Legii nr. 544/2001, Tribunalul Sibiu ne-a comunicat că autorul excepției a arătat că dispozițiile art. 33 alin. (1) şi (2), art. 166 din Legea nr. 263/2010 şi ale art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 ar încălca drepturile prevăzute de art. 41 și art. 47 alin. (2) […]

CCR pendinte: art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale - 10.09.2018
În data de 06.09.2018 s-a constituit un nou dosar (1295D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale (cauza Hess Claude, Stiehl Bernd, Hess Olivier, Rothbart Daniel). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care […]

CCR pendinte: nulitate cerere de apel (art. 471 alin. (1) CPC). UPDATE: dispozițiile din Constituție invocate - 06.09.2018
06.09.2018: În urma solicitării realizate în temeiul Legii nr. 544/2001, Tribunalul Covasna ne-a comunicat că autorul excepției a arătat că dispozițiile art. 471 alin. (1) Cod procedură civilă ar încălca drepturile prevăzute de art. 21, art. 24, art. 126 alin. (2) și art. 129 din Constituția României: Art. 21 – Accesul liber la justiţie (1) […]