Noutăți

* Note, studii, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

CCR pendinte: art. 76 alin. (1) teza II și alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței - 24.05.2019
În data de 09.05.2019 s-a constituit un nou dosar (1275D/2019) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 76 alin. (1) teza II și alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (cauza Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este […]

CCR pendinte: impozitul pe mijlocul de transport în cazul radierii (art. 471 alin. (1) și (4) din Codul fiscal) - 23.05.2019
În data de 17.05.2019 s-a constituit un nou dosar (1402D/2019) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 471 alin. (1) și (4) teza II din Codul fiscal (cauza Bunea Adrian Nicolae). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control […]

Citatul zilei: Curtea ar fi trebuit să constate că principiul fundamental al democrației reprezentative, în care dreptul fundamental de a fi ales este o valoare supremă, nu pot fi înfrânte de deziderate politice de moment, oricât de „arzătoare” - 22.05.2019

CCR. Amânarea dezbaterii sesizărilor de neconstituționalitate înscrise în lista de ședință din data de 22 mai 2019 - 22.05.2019
Miercuri, 22 mai 2019, cu privire la sesizările de neconstituționalitate formulate în temeiul art. 146 lit. a) teza întâi din Constituție și al art. 11 alin. (1) lit. A. a) și art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, înscrise în lista de ședință de astăzi, Curtea Constituțională a dispus amânarea […]

CCR pendinte: desființarea de drept a hotărârii în caz de admitere a strămutării (art. 145 alin. (2) CPC) - 22.05.2019
În data de 16.05.2019 s-a constituit un nou dosar (1375D/2019) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 145 alin. (2) teza finală din Codul de procedură civilă (cauza Toanchină loan, Toanchină loan Leonard, Toanchină Irina). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție […]

Efectele Deciziilor Curţii Constituţionale în cauzele pendinte. Analiză jurisprudenţială - 21.05.2019
În jurisprudenţa sa recentă, Curtea Constituţională a tranşat extrem de vehement problematica efectelor pe care deciziile sale le produc. Prezenta analiză a plecat de la ipoteza excluderii mijloacelor de supraveghere tehnică realizate anterior publicării în Monitorul Oficial a deciziilor Curţii Constituţionale (în continuare „C.C.R.”) în cauzele aflate pe rolul instanţelor. Opiniile potrivit cărora aceste Decizii […]

România la CEDO: cauza Elisei-Uzun și Andonie. Discriminare, neacordarea bonusului de loialitate, securitatea juridică și procesul echitabil. UPDATE: Hotărârea CEDO - 21.05.2019
22 mai 2019: Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constat următoarele, în data de 23 aprilie 2019: 1. Declares, unanimously, the complaints concerning Article 6 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention admissible; 2. Holds, by six votes to one, that there has been no violation of Article 6 […]

Admiterea cerererii de încuviințare a executării silite nu este supusă niciunei căi de atac. CCR-respingere - 21.05.2019
În Monitorul Oficial nr. 388 din 17 mai 2019 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 118 din 28 februarie 2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 666 alin. (2) și (7) din Codul de procedură civilă.  Dispozițiile legale criticate pentru neconstituționalitate  Art. 666 alin. (2) Cererea de încuviințare a executării silite se […]

CCR. Iniţiativa legislativă “Lege privind modificarea unor acte normative în materie electorală”. Amânare pronunțare. UPDATE: Decizia - 21.05.2019
Marți, 21 mai 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. j) din Constituţie, art. 48 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi al prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, a luat în dezbatere iniţiativa legislativă a cetăţenilor intitulată “Lege privind modificarea unor acte normative în […]

Sesizare de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 61 din OUG privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și art. 15 alin. (2) din Legea privind statutul cadrelor militare. Obiecție admisă - 21.05.2019
Marți, 21 mai 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. d) din Constituția României, al art. 11 alin. (1) lit. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 […]

Sesizare de neconstituționalitate dispoziţiilor art. 14 alin. (4) din Anexa VII la Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Obiecție admisă - 21.05.2019
Marți, 21 mai 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. d) din Constituția României, al art. 11 alin. (1) lit. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (4) din Anexa VII la Legea-cadru nr.284/2010 […]

Sesizare de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), (2) și (3) și art. 6 alin. (1) din Legea privind organizarea și funcționarea poliției judiciare. Obiecție parțial admisă - 21.05.2019
Marți, 21 mai 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. d) din Constituția României, al art. 11 alin. (1) lit. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), (2) și (3) și art. […]

Sesizare de neconstituționalitate ref. modificarea OUG privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF. Obiecție admisă - 21.05.2019
Marți, 21 mai 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. a) teza întâi din Constituție și al art. 11 alin. (1) lit. A. a) și art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru […]

CCR. Soluționarea conflictului de natură constituțională dintre ÎCCJ și Parlamentul României privind refuzul explicit al Înaltei Curți de Casație și Justiție de a aplica o lege adoptată de Parlament. Amânarea repetată a deliberării - 21.05.2019
Luni, 20 mai 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul dispozițiilor art. 146 lit. e) din Constituție și ale art. 11 alin. (1) pct. A lit. e), precum și ale art. 34, art. 35 și art. 36 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a reluat deliberările asupra cererii formulate de președintele […]

Sesizare de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1)-(3) din Regulamentul Camerei Deputaților. Obiecție respinsă - 21.05.2019
Luni, 20 mai 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. c) din Constituția României, al art. 11 alin. (1) lit. A. c) şi al art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții Constituţionale, a luat în dezbatere sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1)-(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, […]