Noutăți

* Note, studii, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

CCR pendinte: art. 426 alin. (1) lit. (d) din Codul de procedură penală - 22.06.2018
În data de 20.06.2018 s-a constituit un nou dosar (948D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 426 alin. (1) lit. (d) din Codul de procedură penală (cauza Poenar loan). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control de […]

CCR pendinte: art. 493 alin. (1) lit. (a) din Codul e procedură penală - 20.06.2018
În data de 19.06.2018 s-a constituit un nou dosar (940D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 493 alin. (1) lit. (a) din Codul e procedură penală (cauza Tribunalul Bucureşti, din oficiu). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui […]

CCR. Articol din Legea pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, neconstituțional - 19.06.2018
Marți, 19 iunie 2018, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție […]

O analiză nepartizană a celor trei opinii minoritar-dizidente aferente Deciziei nr. 358/30 mai 2018 a Curții Constituționale și câteva observații punctuale pe marginea caracterului general obligatoriu al acestei decizii - 18.06.2018
I. Decizia Curţii Constituţionale cu nr. 358/30 mai 2018 a declanşat pasionale şi pasionante dezbateri între jurişti şi, totodată, numeroase discuţii – pe alocuri, viscerale – în spaţiul public, în care s-au angajat nu numai oameni de drept, ci şi politicieni, politologi, analişti ai vieţii noastre politice şi, nu în ultimul rând, jurnalişti. Dincolo de […]

CCR pendinte: art. 83 alin. (2) Cod procedură civilă - 17.06.2018
În data de 15.06.2018 s-a constituit un nou dosar (925D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 83 alin. (2) din Codul de procedură civilă (cauza Barbir Florentina Gabriela). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control de constituționalitate. […]

CCR pendinte: art. 26 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - 15.06.2018
În data de 14.06.2018 s-a constituit un nou dosar (907D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 26 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (cauza Chiliman Andrei loan). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează […]

CCR pendinte: art. 80 alin. (1) lit. (c) și alin. (2) lit. (e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei - 14.06.2018
În data de 13.06.2018 s-a constituit un nou dosar (898D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 80 alin. (1) lit. (c) și alin. (2) lit. (e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (cauza Mihoc Vasile, Mihoc Maria). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar […]

Errare humanum est sed perseverare diabolicum… Despre eroarea Curții Constituționale în Decizia nr. 358/2018 și cum ar putea fi îndreptată - 13.06.2018

CCR pendinte: art. 432 alin. (1) și (4) din Codul de procedură penală - 13.06.2018
În data de 06.06.2018 s-a constituit un nou dosar (851D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 432 alin. (1) și (4) din Codul de procedură penală (cauza Gătej George). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care art. 432 alin. (1) formează obiectul unui […]

CCR pendinte: termenul de solicitare a remedierii posibilelor încălcări a legislației privind achiziţiile publice sau concesiunile (art. 6 alin. (1) din Legea nr. 101/2016) - 12.06.2018
În data de 11.06.2018 s-a constituit un nou dosar (882D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de […]

CCR pendinte: deținerea de profile genetice -S.N.D.G.J.- în cazul persoanelor condamnate definitiv (art. 4 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 76/2008) - 11.06.2018
În data de 29.05.2018 s-a constituit un nou dosar (806D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 4 alin. (1) lit. (b) și ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare (cauza Hajdu Roland). Conform motorului de căutare de pe pagina […]

CCR pendinte: art. 40 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2015 - 08.06.2018
În data de 07.06.2018 s-a constituit un nou dosar (863D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 40 alin. (4), (5) și (6) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (cauza Mariș Aurel Pompei). Conform motorului de […]

Decizia CCR nr. 160/2018 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat - 07.06.2018
Decizia nr. 160/2018 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat În vigoare de la 7 iunie 2018 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 471 din 7 iunie 2018. Formă aplicabilă la 7 iunie 2018. Petre Lăzăroiu – preşedinte […]

CCR pendinte: art. 26 alin. (1) din O.U.G. nr. 27/2006 - 07.06.2018
În data de 06.06.2018 s-a constituit un nou dosar (855D/2018) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 26 alin. (1) din O.U.G. nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei (cauza Vasilescu Mihai-Laurențiu). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, […]

CCR. Dispoziții ref. înființarea a două comisii parlamentare, neconstituționale - 06.06.2018
Miercuri, 6 iunie 2018, Curtea Constituțională a României a luat în dezbatere urătoarele sesizări de neconstituționalitate, potrivit unui comunicat: I. sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2018 pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale, sesizare formulată de Grupul parlamentar […]